Category Archives: AKTUALNOŚCI

Uroczyste otwarcie Lokali Aktywizujących – 09.09.2014 r.

Dnia 09 września  2014 roku o godz. 10:00 odbyło się uroczyste otwarcie Lokali aktywizujących w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach. Na otwarciu swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Renata Murawska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach Marek Scelina, Z-ca Dyrektora MOPR Magdalena Gościniewicz, Z-ca Dyrektora MOPR Anna Gromska, Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Agata Kalita, Senator RP Krzysztof Słoń, Posłanka na Sejm RP Halina Olendzka, Dyrektor Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie ks. Jan Jagiełka, Prezes Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie ks. Andrzej Drapała . W uroczystości brali również udział mieszkańcy lokali aktywizujących oraz personel Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach.

Informacja o wynikach postępowania dotyczącego publikacji informacji prasowej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach przy ulicy Studziennej 2, 25-544 Kielce, informuje, że w dniu 16.12.2013 r. o godzinie 15:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy PZP na publikację informacji prasowej w wiodących mediach o zasięgu regionalnym na potrzebę projektu pn. Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach  w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
Informacja

Realizacja pierwszych szkoleń

W dniach 29-30.10.2013 roku odbyło się pierwsze szkolenie pn. Ochrona danych osobowych w domu pomocy społecznej, realizowane w ramach projektu pn. Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce, informuje, że w dniu 13.09.2013 r. o godz. 12:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi szkoleniowe w ramach Projektu poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach”, numer postępowania: MOPR/ZP/341/15/2013.

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty.

Podpisanie umowy o dofinansowanie

umowaW dniu 21 czerwca 2013 roku odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie w ramach Projektu nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych”. W gmachu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wojewoda Świętokrzyski – Pani Bożentyna Pałka Koruba spotkała się z przedstawicielami Wnioskodawców, których projekty zostały wybrane do dofinansowania ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach reprezentował Dyrektor Marek Scelina.