Monthly Archives: Lipiec 2013

Podpisanie umowy o dofinansowanie

umowaW dniu 21 czerwca 2013 roku odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie w ramach Projektu nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych”. W gmachu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wojewoda Świętokrzyski – Pani Bożentyna Pałka Koruba spotkała się z przedstawicielami Wnioskodawców, których projekty zostały wybrane do dofinansowania ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach reprezentował Dyrektor Marek Scelina.

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II – 28.06.2013

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przed pracami budowlanymi.