Monthly Archives: Wrzesień 2013

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce, informuje, że w dniu 13.09.2013 r. o godz. 12:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi szkoleniowe w ramach Projektu poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach”, numer postępowania: MOPR/ZP/341/15/2013.

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty.