Monthly Archives: Listopad 2013

Realizacja pierwszych szkoleń

W dniach 29-30.10.2013 roku odbyło się pierwsze szkolenie pn. Ochrona danych osobowych w domu pomocy społecznej, realizowane w ramach projektu pn. Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.