Monthly Archives: Kwiecień 2014

08.04.2014 szkolenie dla pracowników w Domu Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II – szkolenie.

Roboty budowlane DPS – 01.04.2014 r.

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II prace budowlane.