Realizacja pierwszych szkoleń

W dniach 29-30.10.2013 roku odbyło się pierwsze szkolenie pn. Ochrona danych osobowych w domu pomocy społecznej, realizowane w ramach projektu pn. Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Szkolenie kierowane było dla 6 osób bezpośrednio pracującego z mieszkańcami DPS.

Kolejnym szkoleniem, które rozpoczęło się w środę, dnia 30.10. było Ćwiczenia odpowiednie do wieku i sprawności fizycznejW szkoleniu uczestniczy 11 osób.

Szkolenia, które rozpoczną się w listopadzie:

- Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich. Zasady komunikacji w procesie wspierania osób starszych i niesamodzielnych;

- Profesjonalna obsługa trudnego klienta/warsztat profilaktyczny;

- Terapia zajęciowa w systemie rehabilitacji;

- Metody i techniki terapii zajęciowej w chorobach wieku podeszłego;

- Warsztaty florystyczne przygotowujące do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Szkolenia zostaną zrealizowane w ramach umowy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego, Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Paderewskiego 55.

W listopadzie rozpoczynają się również szkolenia organizowane w ramach umowy z ReMed Centrum Fizjoedukacji przy ul. Skalistej 57:

- Metoda Kinesiology Taping;

- Kurs PNF.