Informacja o wynikach postępowania dotyczącego publikacji informacji prasowej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach przy ulicy Studziennej 2, 25-544 Kielce, informuje, że w dniu 16.12.2013 r. o godzinie 15:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy PZP na publikację informacji prasowej w wiodących mediach o zasięgu regionalnym na potrzebę projektu pn. Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach  w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
Informacja