Roboty budowlane DPS – 01.04.2014 r.

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II prace budowlane.