08.04.2014 szkolenie dla pracowników w Domu Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II – szkolenie.