Roboty budowlane DPS – 29.04.2014 r.

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II dn. 29.04.2014 r.