Uroczyste otwarcie Lokali Aktywizujących – 09.09.2014 r.

Dnia 09 września  2014 roku o godz. 10:00 odbyło się uroczyste otwarcie Lokali aktywizujących w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach. Na otwarciu swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Renata Murawska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach Marek Scelina, Z-ca Dyrektora MOPR Magdalena Gościniewicz, Z-ca Dyrektora MOPR Anna Gromska, Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Agata Kalita, Senator RP Krzysztof Słoń, Posłanka na Sejm RP Halina Olendzka, Dyrektor Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie ks. Jan Jagiełka, Prezes Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie ks. Andrzej Drapała . W uroczystości brali również udział mieszkańcy lokali aktywizujących oraz personel Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach.

– Pieniądze na realizację tego wyjątkowego projektu w 85 procentach pozyskaliśmy ze Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy – mówił Marek Scelina, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. – Brakujące 15 procent to wkład miasta. Całkowita wartość tej inwestycji wynosi 1 milion 788 tysięcy 937 złotych. – Udało nam się wybudować nowoczesne i funkcjonalne mieszkania, jedno i dwuosobowe przystosowane także dla osób niepełnosprawnych.

– Przeszkolony został też personel domu pomocy, bo każde mieszkanie wyposażone jest w przycisk wzywający, gdyby ktoś potrzebował wsparcia – dodała wicedyrektor MOPR Magda Gościniewicz.

Swoje zadowolenie z możliwości uczestniczenia w tak ważnym jakościowo i społecznie projekcie wyraził również Piotr Piwowarczyk, dyrektor placówki. – Obok mieszkań mamy jeszcze zmodernizowaną salę do terapii zajęciowej i salę ćwiczeń ogólnousprawniających, żeby, szerokie przestronne korytarze, pochwyty przy ściankach umożliwiające przemieszczanie się i inne rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie osób starszych – wyliczał. – Ponadto na całym trzecim piętrze zastosowano ekonomiczne rozwiązania techniczne.

Prezydent Wojciech Lubawski powiedział, że jest dumny z tego, że w Kielcach są realizowane takie unikalne projekty z myślą o osobach starszych, to pewna zmiana cywilizacyjna.

– Naszym obowiązkiem jest zapewnienie seniorom godnego życia i dziś zrobiliśmy kolejny krok na tej drodze – mówił prezydent. – Kielce słyną z tego, że tu robi się dla osób starszych bardzo dużo, a chcielibyśmy robić jeszcze więcej, żeby mogli ciekawie i spokojnie żyć.

 


Artykuł ze strony regionom.pl
Artykuł ze strony internetowej Gazety Wyborczej
Artykuł ze strony internetowej Urzędu Wojewódzkiego

Zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Aleksandra Piekarskiego
Opinie zaczerpnięte z http://regiodom.pl/