Harmonogram projektu

Etapy realizacji rzeczowej Projektu Rozpoczęcie realizacji Zakończenie realizacji
Komponent I
Etap 1 – Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 2013-10-01 2014-01-31
Etap 2 – Roboty budowlane 2014-02-01 2014-04-30
Etap 3 – Roboty wykończeniowe 2014-05-01 2014-06-30
Komponent II
Etap 1 – Szkolenie 2013-08-05 2015-09-30
Etap 2 – Studia podyplomowe 2013-10-01 2014-06-30

Etapy inwestycji:
Etap roboty rozbiórkowe i przygotowawcze – rozpocznie się na początku października 2013, a zakończy w styczniu 2014. Przewidywane prace to: roboty budowlane – roboty konstrukcyjne, rozbiórkowe, murowe. Roboty sanitarne – demontaż istniejącej instalacji, instalacja wody, kanalizacji, C.O. Roboty elektryczne – demontaż istniejącej instalacji, zasilanie rozdzielnic, tablice bezpiecznikowe, instalacja oświetleniowa.

Etap roboty budowlane – rozpocznie się w lutym 2014, a zakończy w kwietniu 2014 Prace obejmą roboty budowlane – okładziny ścian, podłoża i posadzki. Roboty elektryczne – instalacja siły, instalacja SAP, instalacja przyzywowa.

Etap roboty wykończeniowe – rozpocznie się w maju 2014 i trwać będzie do końca czerwca 2014. Roboty budowlane – stolarka okienna i drzwiowa, wyposażenie łazienek i kuchni. Roboty sanitarne – instalacja wentylacji okapów kuchennych, wentylacja sali ćwiczeń. Roboty elektryczne – oddymianie klatek schodowych, pomiary.