Witamy na stronie projektu.

Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Improvement of social care services by creating independence training facilities for elderly and disabled persons, as well as by raising professional qualifications of the staff at John Paul II Social Care Home in Kielce. Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II – 25.03.2014

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II prace budowlane.

Dom Pomocy Społecznej – Metoda PNF

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II szkolenie z Metody PNF. 20.01.2014 r.

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II – 17.12.2013

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II rozpoczęcie prac budowlanych.

Informacja o wynikach postępowania dotyczącego publikacji informacji prasowej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach przy ulicy Studziennej 2, 25-544 Kielce, informuje, że w dniu 16.12.2013 r. o godzinie 15:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy PZP na publikację informacji prasowej w wiodących mediach o zasięgu regionalnym na potrzebę projektu pn. Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach  w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
Informacja

Realizacja pierwszych szkoleń

W dniach 29-30.10.2013 roku odbyło się pierwsze szkolenie pn. Ochrona danych osobowych w domu pomocy społecznej, realizowane w ramach projektu pn. Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.